E-mail:
Modernizace výroby

Projekt Modernizace výroby - Zábojník s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení technologie pro automatizovaný systém výroby betonových prefabrikátů vibračním způsobem.

Kanalizační program

Betonové a železobetonové prefabrikáty, zhotovené vibrolisovací technologií nebo litím SCC betonů, užívané především pro vedení inženýrských sítí, a to zvláště dešťové, splaškové nebo jednotné kanalizace

Nádrže

Sestavy prefabrikátů z betonu kruhového tvaru, určené především pro jímání a zadržování dešťových nebo splaškových vod
 

Nakládání s vodami

Soubor výrobků zabývající se objekty pro jímání surové vody, vytváření kontrolních šachet pro vedení upravených vod a technologicky vystrojených celků pro čištění, čerpání a separaci splaškových vod

Z-BLOK

Jednoduchý stavebnicový systém skládající se z betonových bloků, které je možno stavět do různých sestav dle vašich potřeb. Jednoduchá demontáž a možnost znovu použití je velkou výhodou tohoto systému.