DN 1500

DN 15002018-11-22T14:52:30+00:00

DN 1500

ČSN EN
1917

Nádrž DN 1500

Možnosti použití

  • Vícekomorové nádrže
  • Septiky

Vnitřní dělící stěny se vyrábí betonové i plastové.

Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů.
Na základě požadavků provádíme statické výpočty pro armování zákrytových desek s důrazem na maximální předpokládané zatížení desky, průlezy nebo jiné nároky ze strany zadavatele.
Pro těsnění mezi prvky dodáváme butylové pásky odpovídajícího profilu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm2).

rozměry

ZÁKRYTOVÉ DESKY

dn1500

NÁDRŽE

nádrže

SKRUŽE

skruže tabulka