DN 1000

DN 10002021-06-22T11:55:09+02:00

DN 1000

ČSN EN
1917

Nádrž DN 1000

Možnosti použití

  • Čerpací stanice
  • Septiky, jímky dešťových vod
  • Čistírny odpadních vod

Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů či jinak upravovat dle požadavků.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

Pro bezproblémové těsnění sestavování šachet s elastomerovým těsněním je třeba použít kluzný prostředek DS GLEITMITTEL.

rozměry

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

SKRUŽE

ZÁKRYTOVÉ DESKY

PŘECHODOVÉ DÍLCE – KÓNUS

NÁDRŽE