DN 2500

DN 25002021-06-24T09:14:32+02:00

DN 2500

ČSN EN
1917

Nádrž DN 2500

Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů či jinak upravovat dle požadavků.

Na základě požadavků provádíme statické výpočty pro armování zákrytových desek s důrazem na maximální předpokládané zatížení desky, průlezy nebo jiné nároky ze strany zadavatele.

Pro těsnění mezi prvky dodáváme butylové pásky odpovídajícího profilu.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

rozměry

ZÁKRYTOVÉ DESKY

NÁDRŽE

SKRUŽE