šachty DN 1500

šachty DN 15002021-06-22T10:25:19+02:00

DN 1500

ČSN EN
1917

Dílce pro vstupní a revizní šachty

Slouží jako stavební objekt pro vstup a kontrolu k podzemnímu vedení inženýrských sítí a pro stavby studní a jímek.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

POKLOPY

viz. POKLOPY, MŘÍŽE A LAPAČE NEČISTOT

PŘECHODOVÉ DÍLCE, ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ A SKRUŽE DN 1000

viz. DÍLCE PRO VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY DN 1000

ZÁKRYTOVÁ A PŘECHODOVÁ DESKA

Desky třídy D400 jsou určeny pro maximální zatížení nákladním vozidlem.

SKRUŽE

Do skruží je možno vytvářet otvory různých průměrů a osazovat je těsnícími elementy. Dále pak nárazové steny mohou být obloženy integrovaným čedičovým obkladem ve vymezeném rozsahu.

ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ

Pro bezproblémové těsnení sestavování šachet s elastomerovým těsněním je třeba použít kluzný prostředek DS GLEITMITTEL.

ŠACHTOVÁ DNA

Šachtová dna jsou vyráběna na zakázku na základe specifikace a potřeb zákazníka. Variabilita šachtových den je vzhledem k mnoha proměnným velmi široká. Více k šachtovým dnům