dílce pro studny

dílce pro studny2019-05-07T12:23:09+02:00

DN 800

DN 1000

ČSN EN
1917

Dílce pro studny

Slouží jako stavební objekt pro studny.

Zákrytové desky se vyrábějí ve variantě půlené a nepůlené. Po dohodě je možno na zakázku vytvářet v deskách otvory v požadovaném průměru a umístění.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

DN 800

Zákrytové desky

DN800 tabulka

Skruže

skruže tabulka

DN 1000

Zákrytové desky

DN1000 tabulka

Skruže

skruže tabulka