dílce pro studny

dílce pro studny2018-11-22T14:56:43+00:00

DN 800

DN 1000

ČSN EN
1917

Dílce pro studny

Slouží jako stavební objekt pro studny.
Zákrytové desky se vyrábějí ve variantě půlené a nepůlené. Po dohodě je možno na zakázku vytvářet v deskách otvory v požadovaném průměru a umístění.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

DN 800

Zákrytové desky

dn800 tabulka

Skruže

skruž

DN 1000

Zákrytové desky

dn1000 tabulka

Skruže

skruže tabulka