šachty DN 800

šachty DN 8002021-06-21T12:43:53+02:00

DN 800

ČSN EN
1917

Dílce pro vstupní a revizní šachty

Slouží jako stavební objekt pro vstup a kontrolu k podzemnímu vedení inženýrských sítí a pro stavby studní a jímek.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

Při rektifikaci poklopu za použití vyrovnávacích prstenců je nutno použít odpovídající maltu mezi prstence samotné a také mezi prstenec a poklop.

PŘECHODOVÉ DÍLCE – KÓNUS

ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ

Pro bezproblémové těsnění sestavování šachet s elastomerovým těsněním je třeba použít kluzný prostředek DS GLEITMITTEL.

SKRUŽE

Do skruží je možno vytvářet otvory různých průměrů a osazovat je těsnícími elementy. Dále pak nárazové stěny mohou být obloženy integrovaným čedičovým obkladem ve vymezeném rozsahu.

ŠACHTOVÁ DNA

Šachtová dna jsou vyráběna na zakázku na základě specifikace a potřeb zákazníka. Variabilita šachtových den je vzhledem k mnoha proměnným velmi široká. Více k šachtovým dnům