DN 2000

DN 20002019-05-10T14:19:56+02:00

DN 2000

ČSN EN
1917

Nádrž DN 2000

Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů.

Na základě požadavků provádíme statické výpočty pro armování zákrytových desek s důrazem na maximální předpokládané zatížení desky, průlezy nebo jiné nároky ze strany zadavatele.

Pro těsnění mezi prvky dodáváme butylové pásky odpovídajícího profilu.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

rozměry

ZÁKRYTOVÉ DESKY

zákrytové desky tabulka

NÁDRŽE

nádrže tabulka

SKRUŽE

skruže tabulka