DN 2000

DN 20002018-07-24T15:10:44+00:00

DN 2000

ČSN EN
1917

Nádrž DN 2000

Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů.

Na základě požadavků provádíme statické výpočty pro armování zákrytových desek s důrazem na maximální předpokládané zatížení desky, průlezy nebo jiné nároky ze strany zadavatele.

Pro těsnění mezi prvky dodáváme butylové pásky odpovídajícího profilu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm2).

rozměry
nádrž DN2000a

ZÁKRYTOVÉ DESKY

zákrytové desky tabulka

NÁDRŽE

nádrže tabulka

SKRUŽE

skruže tabulka