DN 800

DN 8002018-11-22T14:51:17+00:00

DN 800

ČSN EN
1917

Nádrž DN 800

Možnosti použití

  • Čerpací stanice
  • Septiky
  • Čistírny odpadních vod

Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů či jinak upravovat dle požadavků.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm2).

Pro bezproblémové těsnění sestavování šachet s elastomerovým těsněním je třeba použít kluzný prostředek DS GLEITMITTEL.

rozměry

NÁDRŽE

DN800 tabulka

PŘECHODOVÉ DÍLCE – KÓNUS

konus tabulka

SKRUŽE

skruže

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

vyrovnávací prstence tabulka