DN 800

DN 8002019-05-07T12:24:37+02:00

DN 800

ČSN EN
1917

Nádrž DN 800

Možnosti použití

  • Čerpací stanice
  • Septiky, jímky dešťových vod
  • Čistírny odpadních vod

Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů či jinak upravovat dle požadavků.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

Pro bezproblémové těsnění sestavování šachet s elastomerovým těsněním je třeba použít kluzný prostředek DS GLEITMITTEL.

rozměry

NÁDRŽE

DN800 tabulka

PŘECHODOVÉ DÍLCE – KÓNUS

konus tabulka

SKRUŽE

skruže tabulka

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

vyrovnávací prstence tabulka