šachty DN 1000

šachty DN 10002021-06-21T13:04:21+02:00

DN 1000

ČSN EN
1917

Dílce pro vstupní a revizní šachty

Slouží jako stavební objekt pro vstup a kontrolu k podzemnímu vedení inženýrských sítí a pro stavby studní a jímek.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

Při rektifikaci poklopu za použití vyrovnávacích prstenců je nutno použít odpovídající maltu mezi prstence samotné a také mezi prstenec a poklop. Například HLS 23.

PŘECHODOVÉ DÍLCE – KÓNUS

ZÁKRYTOVÉ DESKY

Zákrytová deska třídy B 125 (TZK1000/625/170/B) je určena pro zatížení maximálně osobním vozidlem. Deska třídy D 125 (TZK1000/625/250/D) je určena pro maximální zatížení nákladním vozidlem.

SKRUŽE

Do skruží je možno vytvářet otvory různých průměrů a osazovat je těsnícími elementy. Dále pak nárazové steny mohou být obloženy integrovaným čedičovým obkladem ve vymezeném rozsahu.

ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ

Pro bezproblémové těsnení sestavování šachet s elastomerovým těsněním je třeba použít kluzný prostředek DS GLEITMITTEL.

ŠACHTOVÁ DNA

Šachtová dna jsou vyráběna na zakázku na základe specifikace a potřeb zákazníka. Variabilita šachtových den je vzhledem k mnoha proměnným velmi široká. Více k šachtovým dnům