DN 500

ČSN EN
1917

Uliční vpusti

 

Jsou určeny pro stavbu objektů na zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací, nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě.
Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).


Jednoduché a účelné řešení konstrukce těchto prvků včetně sofistikované zápachové závěry, zaručuje optimální montáž, ale především bezproblémový provoz včetně čištění zápachových uzávěr.

Šachty
Šachty

Lapače bnečistot a mříže

viz. POKLOPY, MŘÍŽE A LAPAČE NEČISTOT

Vyrovnávací prstence

Uliční vpusti
Uliční vpusti
1
2
3
Kód dílce   DN
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
Hmotnost
(kg)
TBV50/4/5 
*1 435 40 82,5
16
TBV50/6/5
*1 435 60 82,5
24
TBV50/8/5
*1 435
80
82,5
32
TBV50/10/5
*1 435
100
82,5
40
TBV50/10/5/E
*2 435
100
82,5
50
TBV10A
*3 435
60
-
27

Skruže

Uliční vpusti
Uliční vpusti
1
2
3
4
Kód dílce   DN
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
Hmotnost
(kg)
TBV50/23/5
*1 500 225
50 50
TBS50/33/5
*2 500
325
50
65
TBS50/65/5
*3 500
650
50 135
TBV50/35/5/SPK
*4 500
350
50
85

Vpusťová dna

Uliční vpusti
Uliční vpusti
1
2
3
4
Kód dílce   DN
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
Hmotnost
(kg)
TBV50/100/5/HPK
*1 500 1000
50 250
TBV50/100/5/DPK *2 500
1000 50
250
TBV50/100/5/PK *3 500 1000 50 255
TBV50/30/5/PK *4 500 300 50 120

Zápachová uzávěra

Možnost dodatečné montáže do stávajících uličních vpustí.

K dodání ve dvou variantách:
  • ZU200 (uzávěra bez spodního prodloužení)
  • ZUP200 (uzávěra se spodním prodloužením)

STÁHNOUT TUTO STRANU KATALOGU