uliční vpusti DN 500

uliční vpusti DN 5002021-06-24T09:35:02+02:00

DN 500

ČSN EN
1917

Uliční vpusti

Jsou určeny pro stavbu objektů na zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací, nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě.

Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm-2).

Jednoduché a účelné řešení konstrukce těchto prvků včetně sofistikované zápachové závěry, zaručuje optimální montáž, ale především bezproblémový provoz včetně čištění zápachových uzávěr.

uliční vpusť

LAPAČE BNEČISTOT A MŘÍŽE

viz. POKLOPY, MŘÍŽE A LAPAČE NEČISTOT

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

vyrovnávací prstence

SKRUŽE

skruž

VPUSŤOVÁ DNA

vpusťové dno

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA

Možnost dodatečné montáže do stávajících uličních vpustí.

K dodání ve dvou variantách:

  • ZU200 (uzávěra bez spodního prodloužení)
  • ZUP200 (uzávěra se spodním prodloužením)