Nakládání s vodami

Soubor výrobků zabývající se objekty pro jímání surové vody, vytváření kontrolních šachet pro vedení upravených vod a technologicky vystrojených celků pro čištění, čerpání a separaci splaškových vod