Nádrže

Sestavy prefabrikátů z betonu kruhového tvaru, určené především pro jímání a zadržování dešťových nebo splaškových vod